adsense code

Monday, October 15, 2007

श्री श्रीगुरू बंदना


अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचर

तदंपदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरूवे नम:

अज्ञान तिमिरान्धश्य ,ग्यानांजन शलाकया

च्क्षूरून्मीलितनं येन तस्मै श्री गुरवे नम;

No comments: