adsense code

Saturday, May 18, 2013

dukh

Kisi Bhi Insan ki Khushi, Ki "WAJAH" Bano,
Khushi Ka "HISSA" Nhi
Aur Kisi Bi Insan Ke Dukh Ka "HISSA" Bano,
Dukh Ki "WAJAH" Nhi.

No comments: