adsense code

Tuesday, June 2, 2009

Fw: [GURUVANNI] मन

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, June 01, 2009 7:15 PM
Subject: [GURUVANNI] मन  • सोते समय मन को खाली करो तो नीद अच्छी आयेगी ,जो भी करो मन से करो !
  • परम पूज्य सुधांशुजी महाराज
  • संग्रह कर्ता श्रीमती राज गर्ग


--
Posted By Madan Gopal Garga to GURUVANNI at 6/01/2009 07:06:00 PM

No comments: